28 March 


Pada minggu ini kumpulan kami telah melakukan pembentangan yang bertajuk "KELAHIRAN & PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM" dan kami merupakan kumpulan yang pertama melakukan pembentangan pada awal pengajian ini. Berikut merupakan slide pembentangan yang telah kami bentangkan. Kerja kerja pembentangan ini kami lakukan secara berkumpulan dan telah membahagikan tugas antara ahli kumpulan kami. Dengan melakukan pembentangan ini kami telah memahami mengenai tamadun Islam dengan mendalam. Banyak maklumat baru yang diperkatakan sepanjang pembentangan berlangsung dan segalanya berjalan dengan lancar. Berikut merupakan video yang kami masukkan sekali semasa pembentangan berkaitan dengan Tamadun Islam.

Ini merupakan hasil dapatan kami daripada pembentangan yang dilakukan. Pembentangan ini menjadikan kami lebih memahami tajuk yang diberi dan pemahaman menjadi lebih lagi dengan pencerahan yang dibeikan oleh pensyarah. 

 
Tamadun Pencetus Bangsa Copyright © | Template designed by Liza Burhan | SEO by Islamic Blogger Template